Czym zajmują się stacje kontroli pojazdów?

Aby legalnie poruszać się po polskich drogach samochodem albo motocyklem, musimy mieć ważny przegląd rejestracyjny. A żeby tak było, konieczne są okresowe badania diagnostyczne, których przeprowadzanie stanowi podstawowe zadanie stacji kontroli pojazdów. Obowiązek ten zapisany jest w Kodeksie Drogowym. Stacje dokonują przeglądu wszystkich pojazdów poruszających się po polskich drogach, w tym motocykli i motorowerów, pojazdów zasilanych gazem, pojazdów powypadkowych, pojazdów sprowadzonych z zagranicy oraz pojazdów skierowanych na badania przez organy kontroli ruchu drogowego. Celem takiego badania jest ocena stanu pojazdu, na podstawie której zostanie on dopuszczony (lub nie) do dalszego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Co sprawdzają stacje kontroli pojazdów?

Podczas przeglądu technicznego diagności zwracają uwagę przede wszystkim na stan:

  • układu hamulcowego – jaka jest skuteczność funkcjonowania przedniej i tylnej osi oraz hamulca pomocniczego,
  • układu kierowniczego – jaki jest stan techniczny połączeń oraz stopień ich zużycia,
  • układu wydechowego – jaki jest jest poziom emisji zanieczyszczeń,
  • układ zawieszenia – sprawdzane są luzy oraz zużycie poszczególnych elementów układu,
  • oświetlenia – zweryfikowana zostaje kompletność żarówek i ich prawidłowe ustawienie,
  • ogumienia – jaki jest stan techniczny opon i jak wygląda ich zamocowanie.

Warto pamiętać, że na ostateczny werdykt diagnosty może mieć wpływ również stan karoserii i szyb. Natomiast w przypadku samochodów zasilanych gazem sprawdzona zostanie też instalacja LPG.

Jeśli badanie wypadnie pozytywnie, możemy wracać na drogę. Gdy jednak wykryte zostaną usterki, diagnosta nie podbije dowodu rejestracyjnego. W przypadku usterek wywołujących mniejsze zagrożenia, dostaniemy informację o tym, co musimy naprawić w ciągu dwóch tygodni. Natomiast w przypadku problemów, które na stacji uznane zostaną za tworzące poważne niebezpieczeństwo, nie będziemy mogli usiąść za kierownicą nawet po to, aby dowieźć auto do warsztatu.